NORMES DEL MENJADOR

Tots els al·lots/es estan obligats a respectar els seus companys/es, mestres, monitors/es i les instal·lacions.

A les 14:00 h. davallaran al menjador.

Prèvia sol·licitud escrita de les famílies, els alumnes usuaris del menjador podran sortir regularment en haver acabat de dinar i a l'hora que es fixada.

El Menjador té una finalitat educativa, per tant, tots hauran de menjar cada dia de tots els plats que hi ha al menú i complir les ordres del personal de vigilància.

Els alumnes més grans de cada taula seran els encarregats de servir i retirar els plats.

Els fillets/es no podran sortir del Col·legi ni del pati per cap motiu. Si algun dia un/a alumne/a ha de sortir amb un motiu justificat haurà de presentar una nota firmada de la família o tutors sol·licitant permís a la Direcció o encarregats/es del Menjador. No es podrà sortir sense aquesta autorització.

Les faltes d'assistència es descomptaran si són de cinc dies i havent avisat.

Les quotes de Menjador s'hauran d'abonar per endavant i abans del dia 10 de cada mes.

El fet de no complir aquestes normes serà sancionat segons el criteri dels mestres i monitors/es de torn, i, si la falta és greu, l'alumne podrà ser expulsat del Menjador.
 

MENÚ
(Clica damunt la imatge per veure el menú)
Pasted Graphic 11 Pasted Graphic 12 Pasted Graphic 13
Pasted Graphic 14 Pasted Graphic 15 Pasted Graphic 10
Pasted Graphic 16 Pasted Graphic 17 Pasted Graphic 18
Pasted Graphic 19