CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRE CENTRE.


1. CARACTERÍSTIQUES:

El C.E.I.P. Mare de Déu del Toro és una escola pública de doble línia que acull des d’Educació Infantil 3anys fins a 6è d’Educació Primària.

La llengua d’ensenyament és el català, pròpia de la nostra comunitat, garantint que en acabar l’ensenyament primari, l’alumnat hagi anat adquirint competència comunicativa en català, castellà i anglès.

En l'actualitat el claustre esta format per 30 professors/es, el 96 % dels quals són estables i així permet mantenir una continuïtat en la línia pedagògica del Centre.

La matrícula és d’aproximadament 450 alumnes.

El centre compta també amb rutes de transport escolar (Calan Bosch i Calan Blanes), ofereix servei de menjador i Escola Matinera.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. HORARI:

HORARI LECTIU:

La jornada escolar del centre tant a Educació Infantil com a Primària és de 9h a 14h.

HORARI NO LECTIU:

L'horari de la dedicació exclusiva dels mestres és de dilluns a divendres de 8h a 9h i es destina a fer claustres, programacions, reunions de cicle i intercicles, tutories amb pares, projectes, activitats de formació...

ESCOLA MATINERA.

L’escola compta amb aquest servei per a les famílies que ho necessiten per motius laborals o altres.

Els alumnes usuaris d’aquest servei podran entrar a l’escola a partir de les 8h quedant amb les monitores.

El preu s’estableix cada any per part del Consell Escolar i està subvencionat, en part, per la Conselleria d’Educació.

MENJADOR ESCOLAR:

El servei de menjador és gestionat per una empresa, que va renovant la concessió periòdicament.

La gestió econòmica la duu directament l’empresa i tot el referent a menús, preus, disciplina, ajudes i materials pertoca al Consell Escolar del Centre.

L’horari és de 14:00h a 16:00h amb la possibilitat de sortir a partir de les 15:15h (amb autorització dels pares/mares si se’n van tots sols).

El menjar es fa a la cuina del centre diàriament, la vigilància del servei correspon a monitores.

El preu varia segons si l’alumne és fix o eventual. Aquest és revisat cada any amb l’aprobació del Consell Escolar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ASPECTES FÍSICS:

El centre està organitzat en dos edificis: un per Educació Infantil i un altre per Educació Primària.
Pasted Graphic 4